Lain mukaan perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Sitä varten tarvitaan aukoton sukuselvitys vainajasta syntymästä kuolemaan saakka. Siinä tulee ilmetä kuolinpesän varat, velat ja saatavat. Perunkirjoitusta varten tarvitaan virkatodistukset kuolinpesän osakkaista eli niistä, jotka perivät vainajan omaisuutta. Perinnöstä täytyy maksaa veroa, siksi perunkirjoitus jätetään verotoimistoon. Jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen on tehtävä perunkirjoitus. Perukirja on asiakirja, josta selviävät kuolinpesän varat sekä velat, joiden perusteella perintövero määrätään. Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

Meiltä voit pyytää apua perunkirjoitukseen liittyvissä asioissa.

Seinäjoen ja Nurmon hautaustoimisto ja kukkasitomo Hirvilammi /
Seinäjoen hautaus- ja juhlapalvelut Oy
Puhelin 06-4207500 / 050-4527008
toimisto(at)hautausjajuhlapalvelut.fi