Lain mukaan perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Sitä varten tarvitaan aukoton sukuselvitys vainajasta syntymästä kuolemaan saakka. Perunkirjoitusta varten tarvitaan virkatodistukset kuolinpesän osakkaista eli niistä, jotka perivät vainajan omaisuutta. Mikäli kuolinpesän osakkaan perintöosuus ylittää 20 000 euron (puoliso 120 000 euroa) rajan, tulee perinnöstä maksaa veroa. Siksi perukirja lähetetään Verohallintoon, perukirja on siis samalla veroilmoitus. Jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen on tehtävä perunkirjoitus. Perukirja on asiakirja, josta selviävät kuolinpesän varat sekä velat, joiden perusteella perintövero määrätään. Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

Meiltä voit pyytää apua perunkirjoitukseen liittyvissä asioissa sekä myös teettää perunkirjoituksen meidän toimestamme. Yhteyshenkilömme perunkirjoituksiin liittyen on Eero Järvinen, p. 050 4092 067

Yhteistyökumppanimme perintöoikeudellisiin asioihin liittyen on Lakiasiaintoimisto Suometar Oy Seinäjoelta. Mm. testamentit sekä ositus- ja jakokirjat voi tilata joko meidän kauttamme tai suoraan osoitteesta www.lakisuometar.fi.

Seinäjoen hautaustoimisto Hirvilammi /
Seinäjoen hautaus- ja juhlapalvelut Oy
Puhelin 06-4207500
päivystys 050-4527008
toimisto(at)hautausjajuhlapalvelut.fi